Nieuws

Wat wel en niet goed werkt in het arbeidsongeschiktheidsstelsel

Gepubliceerd: 06-03-2024,
Bron:  Octas

Dit is een visueel overzicht van onze probleemanalyse van ons arbeidsongeschiktheidsstelsel. Met daarin wat wel en niet goed werkt. Met de beste bedoelingen is het stelsel zo precies mogelijk gemaakt, maar we zien dat de uitvoering vastloopt. Het grootste knelpunt is de enorme complexiteit van het stelsel.

“Zelfstandigen blijven aangewezen op private aanvullende verzekeringen. Voor deze verzekeringen is er de private verzekeringsmarkt. Het arbeidsongeschiktheidsrisico blijft onderdeel van het ondernemersrisico. Kortom de overheid wil het sociaal minimum verplicht stellen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid voor ZZP’ers om een (bestaan)minimum te organiseren.

Jelle J. de Boer | manager OnlineAOV

 
Hoe werkt het?

Heb je een vast contract en word je ziek? Dan betaalt de werkgever jouw salaris door. We gaan voor re-integratie, maar stel dat je na 2 jaar nog steeds niet volledig kan werken in je oorspronkelijke baan, dan krijg je te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.
Waarbij UWV meet wat het verlies van jouw verdienvermogen is. Dit systeem werkt vaak goed en de meeste mensen ontvangen een uitkering die hen voor een deel verzekerd van inkomsten.

Maar wat als je inkomsten vanaf het begin al laag waren? Of als je geen vast contract hebt, werkzoekende bent of als vroeggehandicapte helemaal geen werkt hebt? Dan heb je een grote kans om tussen Wal en WIA schip te vallen.

Ook al kun en wil je van waarde zijn in onze maatschappij, moet je eerst wachten - lang wachten - totdat je beoordeeld wordt en je dus weet waar je aan toe bent.

We willen zo precies mogelijk meten hoeveel arbeidsongeschikt je bent, dit stelt UWV vast door te bepalen welke functies je nog wel kunt doen en dat bepaalt in welke regeling je dan komt.

en Oh Wat Ingewikkeld Allemaal.
Artsen die geen gegevens kunnen uitwisselen, eindeloos je verhaal moeten doen, berichten die elkaar tegen spreken zodat eigenlijk iedereen het spoor bijster raakt. Dit tot grote frustratie, ook bij werkgevers.

Heb je een WIA uitkering én arbeidsvermogen? Dan vinden we dat je aan het werk moet gaan.
Maar wat vragen we eigenlijk van deze mensen?
De optelsom van alle druk en onduidelijkheid van bijvoorbeeld inkomstenverrekening of recht op toeslagen leidt tot grote onzekerheid van inkomen. In actie komen is risicovol omdat elke verandering van situatie tot grote gevolgen kan leiden op je inkomen en je dit van tevoren niet kan overzien. Dit verlamt en invalideert hen zelfs meer!

Ben je vroeg gehandicapt - dan stelt UWV vast of je de rest van je leven niet meer kan werken. In dat uitzonderlijke geval krijg je een uitkering van UWV. Kan je wel werken of kan je in de toekomst werken dan krijg je te maken met een doolhof van regelingen. Je moet zelf uitzoeken waar je moet zijn voor werk en inkomen of voor hulp daarbij. Dit is heel moeilijk als je een verstandelijke beperking hebt of ernstig ziek bent.

Dit geeft op hoofdlijnen het rapport weer, er speelt uiteraard meer.