Beloningsbeleid medewerkers

Beloningsbeleid bij Sociaal Fonds Zelfstandigen

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Beloningsbeleid bij Sociaal Fonds Zelfstandigen

Binnen onze onderneming hanteren wij voor ons beloningsbeleid een passende beloning behorende bij de functie, leeftijd en ervaring.

Functiewaardering

  1. Functiebeschrijvingen. (zie handboek en taakomschrijving op gespreksformulieren )
  2. Salarisstructuur bestaat uit : Vast salarisinkomen – onkostenvergoeding.
  3. Functionerings- en beoordelingsgesprekken (beoordelingscyclus) In de “arbeidsovereenkomst” staan de eventueel aanvullende / secundaire arbeidsvoorwaarden beschreven.

Ingevolge de bepalingen uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft geeft Sociaal Fonds Zelfstandigen (SFZ) graag openheid over het door haar gevoerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid van SFZ is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast is ons beleid gefocust op de belangen van de klanten én de onderneming op langere termijn.

Om inhoud te geven aan dit beleid hanteren we voor al onze medewerkers een functiebeschrijving waarin taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Ook de vereisten op het gebied van kennisniveau en ervaring zijn daarin opgenomen.
Voor al onze functies is op basis van de functieomschrijving- en vereisten het beloningsniveau bepaald. Met al onze medewerkers worden jaarlijks afspraken gemaakt en doelen gesteld voor de komende periode.

De kwaliteit van de dienstverlening staat hierin centraal. Aan het einde van het jaar wordt beoordeeld in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Deze beoordeling is bepalend voor de eventuele groei in salaris.
Het inkomen van de medewerkers en het management bestaat uit een vast maandloon, de vakantietoeslag. Er bestaat geen variabele beloningsregeling voor de werknemer.

Er zijn dus geen perverse prikkels die leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s en onzorgvuldig handelen naar onze contacten.
Hiermee sluit ons beloningsbeleid aan op de eisen die SFZ stelt aan haar dienstverlening en wordt ruim binnen de richtlijnen van de AFM en de DNB gebleven.